Forretningsbetingelser

1. Tilmelding/Aftalens indgåelse 

Aftalen mellem  arrangøren og deltageren anses for indgået ved deltagerens indbetaling af tilmeldingsgebyret for det pågældende arrangement.
Basecamp West formidler tilmelding og indbetaling til arrangøren.

2. Deltagerens ret til at afbestille et arrangement 

* Efter tilmelding har deltageren ret til at afbestille arrangementet mod at betale et administrationsgebyr på 25 % af tilmeldingsgebyret. Deltageren kan afbestille indtil 14 dage før arrangementet starter.

* Afbestilling mellem 13 og 4 dage før arrangementet starter: Deltageren betaler  50% af arrangementets fulde pris.

* Afbestilling senere end 3 dage før arrangementet starter eller udeblivelse fra arrangentet: Deltager betaler arrangementets fulde pris.

3. Arrangøren ret til at ændre eller aflyse et arrangement 

For få tilmeldte

Arrangøren kan aflyse et arrangement, hvis der er færre tilmeldinger end arrangøren har forudsat for at afvikle arrangementet. Fristen for aflysning på dette grundlag er 5 dage før arrangementets start med mindre andet er aftalt.

Varsel om aflysning pga. for få tilmeldinger skal være deltageren i hænde senest ved tilmeldingsfristens udløb. Arrangøren forpligter sig til at give deltageren besked om en aflysning så hurtigt som muligt. Ved aflysning pga. for få tilmeldinger skal deltagerens indbetaling refunderes.

Dårligt vejr eller -vejrforhold

Hvis dårligt vejr eller andre forhold gør det nødvendig at ændre eller aflyse et arrangement, vil Basecamp West bestræbe sig på at ændringen giver mindst mulig gene for deltageren. Arrangøren vil forsøge at tilbyde deltageren et alternativt arrangement i samme tidsrum. Deltageren vælger da frit om han/hun vil tage imod arrangementet eller have deltagerbetalingen for dette arrangementet refunderet.

Sygdom/skade hos instruktør/tovholder

I det tilfælde at en instruktør/tovholder bliver syg eller skadet vil Arrangøren tilstræbe at skaffe en anden vejleder med tilsvarende kvalifikationer. Lykkes dette ikke kan arrangøren se sig tvunget til at ændre eller aflyse arrangementet.

Hvis arrangøren ikke kan tilbyde en alternativ instruktør/tovholder vil deltageren få det indbetalte beløb for det pågældende arrangement refunderet.